Новини
Радостина Миленкова

Г-жа Радостина Миленкова е данъчен консултант с немски и английски език в “Германиа” ООД, счетоводната кантора към Правна кантора „Русков и Колеги” в София.

E-Mail: assistant3@germania.bg

38 статии