Новини
Валентин Добрев

Валентин Добрев е адвокат с немски и английски език в Правна кантора Русков и Колеги. Неговите сфери на дейност са дружествено и наследствено право, както и изпълнителни процеси.

Email: v.dobrev@ruskov-law.eu

0 статии