С постоянно растящите цени на енергията инвестициите в енергията от възобновяеми енергиини източници могат да бъдат особено възвращаеми. Поради доброто си местоположение и ниските данъци България е особено добър избор за инвестиции във възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Българският Закон за възобновяемите енергийни източници, влязъл в сила през 2011 г., гарантира изкупуването на произведената енергия на фиксирана тарифа в продължение на определен период в зависимост от начина на производство, между дванадесет (за вятърна енергия) и двадесет (за слънчева енергия и такава от биомаса) години.

Ние вече сме натрупали добър опит в реализацията на малки и средни ВЕИ-проекти в България. Нашите услуги включват цялостна правна помощ и представителство на всички нива, свързани с разработване на проекти, финансиране и изпълнение на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Ние Ви консултираме правно и икономически, представляваме Ви пред компетентните български органи и съдилища, изготвяме всички необходими договори (покупка и наем на земя, търговски, строителни и договори за изкупуване на електроенергия, и др.). Предлагаме комплексна правна и данъчна помощ в управлението на проекти за инвеститори, които искат да придобият проект за ВЕИ в България. Нашите услуги включват водене преговори, изготвяне на договори и преразглеждане на договори със създателите на проекта  или инвеститори в такъв, правен анализ на проекти, включително действията по плащане и др.

Ние вече имаме ВЕИ-проекти, особено в сектора на фотоволтаиката в България, завършили успешно за немските инвестори.

Нашите служители съпътстват Вас и Вашия инвестиционен проект стъпка по стъпка до започване на работата Вашия проект в България. Нашите услуги в областта на възобновяемите енергийни източници включват по-специално:

- Правни и данъчни консултации относно Закона за възобновяемите енергийни източници в България

- Съвети и търсене при избор и осигуряване на площадка - Съпътстване и представителство във всички фази на проекта за изграждане на инсталации за производство на електроенергия на базата на възобновяеми енергийни източници

- Водене на преговори с български и чуждестранни инвеститори на ВЕИ-проекти, изготване и анализ на договори за покупка на проекти за ВЕИ. - Изготвяне на правни анализи на проекти за ВЕИ.

- Преговори с електроразпределителните дружества относно присъединяване и изкупуване на енергията

 

Статии:

2015.03.04 - Промени в Закона за енергетиката


Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41