Сътрудниците на Правна кантора "Русков и колеги" Ви съветват и подпомагат във вашата частна и икономическа дейност в България чрез данъчни консултации и счетоводство на български, немски, английски и руски език.

Услугите ни включват пълната подкрепа на клиенти с интереси, бизнес планове или дейности за развитие в Република България, и по-специално:

  • Данъчни консултации
  • Водене на счетоводство
  • Изготвяне на месечни ведомости за заплати
  • Заявление за идентификационен номер по ДДС
  • Регистрация по ДДС, съставяне и подаване на месечна декларация за ДДС в съответствие със ЗДДС
  • Изготвяне на годишния финансов отчет в съответствие с българското законодателство
  • Публикуване на годишните финансови отчети в Националния статистически институт, в Националната агенция по приходите и в Търговския регистър
  • Външен одит
  • Представителство пред данъчните служби в България

Ние предлагаме както на физически, така и на юридически лица висококачествена и надеждна подкрепа по счетоводни въпроси в България, намирайки най-доброто решение за всеки данъчен въпрос, свързан с българското и международното данъчно законодателство. С компетентна експертиза, който се основава на дългогодишен опит, имаме широка представа за някои отрасли, чието развитие винаги е актуално и постоянно се наблюдава.


Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41