Мартин Илиев
Buchhalter - Martin Iliev

Г-н Мартин Илиев е данъчен консултант и консултира нашите клиенти по въпроси, свързани с данъчна оптимизация и международни финансови операции.

Email: iliev@germania.bg

Г-н Илиев има над 15 годишен опите в консултиране и счетоводно и данъчно обслужване на български и чуждестранни компании в различни сфери на бизнеса. Основни сфери на дейност:

 • Консултиране в областта на българското данъчното законодателство по отношение на облагане на български и чуждестранни физически лица;
 • Консултиране в областта на българското корпоративно данъчно и счетоводно законодстелство – ЗДДС, ЗКПО, Закон за счетоводството;
 • Изготвяне на срочни и годишни финансови отчети, съобразени с българското и европейско данъчно законодателство;
 • Консултиране в областта на данчъното тертиране на сделки с движимо и недвижимо имущество и прилежащите местни данъци и такси;
 • Консултиране в областта на българското трудово и осигурително законодателство;
 • Консултиране в областта на данъчни и осигурителни отношения при наемане и командироване на персонал в България и страни от ЕС;
 • Консултиране по отношение на данъчно третиране на сделки с акции, ценни книжа и други финансови инструменти и активи;
 • Данъчна оптимизация на бизнес на клиенти от ЕС

Кратка автобиография:

 • Роден в гр. Плевен на 12.01.1977 г.
 • 1991 -1994 г. – завършено средно образование – 18 СОУ „Уилям Гладстон“ гр. София с разширено изуачаване на френски език;
 • 1998 – 2003 г. – завършено висше образование степен Магистър по специалност Икономика и управление на труда – УНСС гр.София; 2003 – 2004 г. – стажант-счетоводител в РВП „Кьоне“ АД;
 • 2003 – 2012 г. – управител на счетоводна кантора „Тевит“ ЕООД;
 • 2012 г. – управляващ съдружник в „Германиа“ ООД, счетоводната къща към Русков и Колеги.
 • 2008 г. – обучение по прилагане на европейското законодателство в рамките на ЕС;
 • 2003 г. до момента - участие в различни семинари и обучения от различни сфери на българското данъчно законодателство.

Използвани езици:

 • Български език
 • Английски език
Buchhalter - Martin Iliev

Г-н Мартин Илиев е данъчен консултант и консултира нашите клиенти по въпроси, свързани с данъчна оптимизация и международни финансови операции.

Email: iliev@germania.bg

Г-н Илиев има над 15 годишен опите в консултиране и счетоводно и данъчно обслужване на български и чуждестранни компании в различни сфери на бизнеса. Основни сфери на дейност:

 • Консултиране в областта на българското данъчното законодателство по отношение на облагане на български и чуждестранни физически лица;
 • Консултиране в областта на българското корпоративно данъчно и счетоводно законодстелство – ЗДДС, ЗКПО, Закон за счетоводството;
 • Изготвяне на срочни и годишни финансови отчети, съобразени с българското и европейско данъчно законодателство;
 • Консултиране в областта на данчъното тертиране на сделки с движимо и недвижимо имущество и прилежащите местни данъци и такси;
 • Консултиране в областта на българското трудово и осигурително законодателство;
 • Консултиране в областта на данъчни и осигурителни отношения при наемане и командироване на персонал в България и страни от ЕС;
 • Консултиране по отношение на данъчно третиране на сделки с акции, ценни книжа и други финансови инструменти и активи;
 • Данъчна оптимизация на бизнес на клиенти от ЕС

Кратка автобиография:

 • Роден в гр. Плевен на 12.01.1977 г.
 • 1991 -1994 г. – завършено средно образование – 18 СОУ „Уилям Гладстон“ гр. София с разширено изуачаване на френски език;
 • 1998 – 2003 г. – завършено висше образование степен Магистър по специалност Икономика и управление на труда – УНСС гр.София; 2003 – 2004 г. – стажант-счетоводител в РВП „Кьоне“ АД;
 • 2003 – 2012 г. – управител на счетоводна кантора „Тевит“ ЕООД;
 • 2012 г. – управляващ съдружник в „Германиа“ ООД, счетоводната къща към Русков и Колеги.
 • 2008 г. – обучение по прилагане на европейското законодателство в рамките на ЕС;
 • 2003 г. до момента - участие в различни семинари и обучения от различни сфери на българското данъчно законодателство.

Използвани езици:

 • Български език
 • Английски език

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41