Десислава Иванова
Desislava Ivanova

Г-жа Десислава Иванова е счетоводител ТРЗ с немски и английски език към Правна кантора „ Русков и Колеги“ в София, България.

E-Mail: assistant2@germania.bg

Средно и висше образование

 • 2001 г. – 2006 г. - Гимназия за чужди езици - ”Екзарх Йосиф I” , гр. Ловеч
 • 2006 г. – 2010 г. - Стопанска академия ”Д. А. Ценов” гр. Свищов: Бакалавър ”Счетоводство и контрол ”
 • 2010 г. – 2012 г. - Стопанска академия ”Д. А. Ценов” гр. Свищов: Магистър ”Финансов мениджмънт ” Магистър

 

Професионално развитие

 • 06.2010 – 12.2012 г. – стажове в различни данъчни кантори
 • 01.2013 г. – 06.2014 г. – Счетоводител в Германиа ООД, счетоводна кантора към Правна кантора „ Русков и Колеги“ в София
 • 07.2014 г. – 12.2014 г. – ТРЗ специалист във „Булпрос Консултинг“ АД
 • От 01.2015 г. - ТРЗ специалист в Германиа ООД, счетоводна кантора към Правна кантора „ Русков и Колеги“ в София

 

Работни езици:

 • Български език
 • Немски език
 • Английски език

Zurück

Desislava Ivanova

Г-жа Десислава Иванова е счетоводител ТРЗ с немски и английски език към Правна кантора „ Русков и Колеги“ в София, България.

E-Mail: assistant2@germania.bg

Средно и висше образование

 • 2001 г. – 2006 г. - Гимназия за чужди езици - ”Екзарх Йосиф I” , гр. Ловеч
 • 2006 г. – 2010 г. - Стопанска академия ”Д. А. Ценов” гр. Свищов: Бакалавър ”Счетоводство и контрол ”
 • 2010 г. – 2012 г. - Стопанска академия ”Д. А. Ценов” гр. Свищов: Магистър ”Финансов мениджмънт ” Магистър

 

Професионално развитие

 • 06.2010 – 12.2012 г. – стажове в различни данъчни кантори
 • 01.2013 г. – 06.2014 г. – Счетоводител в Германиа ООД, счетоводна кантора към Правна кантора „ Русков и Колеги“ в София
 • 07.2014 г. – 12.2014 г. – ТРЗ специалист във „Булпрос Консултинг“ АД
 • От 01.2015 г. - ТРЗ специалист в Германиа ООД, счетоводна кантора към Правна кантора „ Русков и Колеги“ в София

 

Работни езици:

 • Български език
 • Немски език
 • Английски език

Zurück

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41