Снежана Йотова
Dr. Marieta Stantscheva

Г-жа Снежана Йотова е главен счетоводител с над четиридесет години професионален опит. Тя консултира и обслужва нашите клиенти на немски език.

E-Mail: assistant6@germania.bg

Г-жа Снежана Йотова е главен счетоводител в Германиа ООД, счетоводния отдел към Правна кантора Русков и Колеги в София, и съпровожда на немски език нашите клиенти в сферите на данъчните консултации и счетоводство.

Тя е специалист в следните области:

 • оказване на съдействие на клиентите на Счетоводна къща "Германиа" ООД по текущи данъчни въпроси;
 • консултации по данъчни въпроси на немски език;
 • изготвяне на месечни декларации по ЗДДС;
 • изготвяне на годишни финансови отчети

Г-жа Снежана Йотова консултира и обслужва счетоводно фирми с основна дейност автомобилна индустрия, транспорт и логистика, подбор на персонал, финансови услуги, ВЕИ, консултантски услуги, търговия, IT и други.

Образование

 • 1968 г. – 1973 г. - Гимназия за чужди езици - ”Екзарх Йосиф I” , гр. Ловеч
 • 1975 г. – 1981 г. - Стопанска академия ”Д. А. Ценов” гр. Свищов: Магистър ”Финанси и кредит“
 • 2003 – Сертификат за прилагане на международни счетоводни стандарти

Професионално развитие

 • 1981 - 2001 - главен счетоводител в няколко държавни предприятия;
 • 2000 - 2004 - главен счетоводител и финансов директор на РВП „Кьоне“ София
 • 2005 - 2011 – счетоводител и главен счетоводител на Център за развитие на човешките ресурси – гр. София
 • 2011 - 2013 – главен счетоводител на Министерство на регионалното развитие
 • 2016 - 2016 – главен счетоводител на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
 • от 2016 г. – главен счетоводител и данъчен консултант в Германиа ООД, счетоводната кантора към Адвокатска кантора "Русков и Колеги", София.

Работни езици

 • Български
 • Немски
Dr. Marieta Stantscheva

Г-жа Снежана Йотова е главен счетоводител с над четиридесет години професионален опит. Тя консултира и обслужва нашите клиенти на немски език.

E-Mail: assistant6@germania.bg

Г-жа Снежана Йотова е главен счетоводител в Германиа ООД, счетоводния отдел към Правна кантора Русков и Колеги в София, и съпровожда на немски език нашите клиенти в сферите на данъчните консултации и счетоводство.

Тя е специалист в следните области:

 • оказване на съдействие на клиентите на Счетоводна къща "Германиа" ООД по текущи данъчни въпроси;
 • консултации по данъчни въпроси на немски език;
 • изготвяне на месечни декларации по ЗДДС;
 • изготвяне на годишни финансови отчети

Г-жа Снежана Йотова консултира и обслужва счетоводно фирми с основна дейност автомобилна индустрия, транспорт и логистика, подбор на персонал, финансови услуги, ВЕИ, консултантски услуги, търговия, IT и други.

Образование

 • 1968 г. – 1973 г. - Гимназия за чужди езици - ”Екзарх Йосиф I” , гр. Ловеч
 • 1975 г. – 1981 г. - Стопанска академия ”Д. А. Ценов” гр. Свищов: Магистър ”Финанси и кредит“
 • 2003 – Сертификат за прилагане на международни счетоводни стандарти

Професионално развитие

 • 1981 - 2001 - главен счетоводител в няколко държавни предприятия;
 • 2000 - 2004 - главен счетоводител и финансов директор на РВП „Кьоне“ София
 • 2005 - 2011 – счетоводител и главен счетоводител на Център за развитие на човешките ресурси – гр. София
 • 2011 - 2013 – главен счетоводител на Министерство на регионалното развитие
 • 2016 - 2016 – главен счетоводител на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
 • от 2016 г. – главен счетоводител и данъчен консултант в Германиа ООД, счетоводната кантора към Адвокатска кантора "Русков и Колеги", София.

Работни езици

 • Български
 • Немски

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41