Тереза Добрева
Evgenia Nikolaeva

Г-жа Добрева е счетоводител с немски и английски език.

E-Mail: assistant7@germania.bg

Г-жа Тереза Добрева е счетоводител с немски и английски език в “Германиа” ООД, счетоводната кантора към Правна кантора „Русков и Колеги” в София.

Образование

 • 1984 – 1989 – 91 Гимназия с изучаване на немски език, гр.София
 • 1990 - 1994 – УНСС – Магистър „ Счетоводство и контрол“
 • 2006 – 2007 – курс по английски към Британика

Професионално развитие

 • 1995 - 1996 – Ловно рибарски съюз  – Счетоводител
 • 1996 – 2005 – НАП-данъчен инспектор
 • 2005 – 2018 - счетоводител в счетоводни кантори
 • От м. януари 2019 – част от екипа на Германиа ООД

Работни езици

 • Български
 • Немски
 • Английски
Evgenia Nikolaeva

Г-жа Добрева е счетоводител с немски и английски език.

E-Mail: assistant7@germania.bg

Г-жа Тереза Добрева е счетоводител с немски и английски език в “Германиа” ООД, счетоводната кантора към Правна кантора „Русков и Колеги” в София.

Образование

 • 1984 – 1989 – 91 Гимназия с изучаване на немски език, гр.София
 • 1990 - 1994 – УНСС – Магистър „ Счетоводство и контрол“
 • 2006 – 2007 – курс по английски към Британика

Професионално развитие

 • 1995 - 1996 – Ловно рибарски съюз  – Счетоводител
 • 1996 – 2005 – НАП-данъчен инспектор
 • 2005 – 2018 - счетоводител в счетоводни кантори
 • От м. януари 2019 – част от екипа на Германиа ООД

Работни езици

 • Български
 • Немски
 • Английски

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41