Съдебна защита и принудително изпълнение

Правна кантора Русков и  Колеги представлява своите клиенти пред държавни и арбитражни съдилища в Германия и България.

Ние се стараем винаги да разрешаваме спорове между две страни бързо и ефективно по извънсъдебен път при зачитане интересите на всички участници. Сключването на едно споразумение от гледна точка на клиента е принципно по-икономичното и практично разрешение, като дава възможност неговите претенции да бъдат удовлетворени значително по-бързо. В случаи, в който постигането на споразумение е невъзможно и/или нежелано, правна кантора Русков и Шедлих защитава интересите на своите клиенти по съдебен ред. Ние представляваме процесуално нашите клиенти както пред държавните, така и пред арбитражните съдилища в Германия и България.

След успешно приключване на съдебното производство провеждаме принудително изпълнение в Германия и България. Съдействаме за признаването на български съдебни решения в Германия или немски съдебни решения в България по Регламент (ЕО) № 44/2001 (Брюксел I) и в последствие и за тяхното изпълнение.

За по-бързо събиране на дължими вземания в други страни от Европейския Съюз препоръчваме извършване на процедурата за Европейско платежно нареждане (Регламент (ЕО) № 1896/2006) и Европейската процедура за искове с малък материален интерес (Регламент (ЕО) № 861/2007).

Нашите юридически услуги в областта на съдебната защита и принудително изпълнение в Германия и България се състоят основно в:

  • икономически анализ на потенциални търговски партньори;
  • Събиране на вземания;
  • Представителство при извънсъдебни преговори с цел решаване на спорове;
  • изготвяне и сключване на извънсъдебни и съдебни споразумения;
  • процесуално представителство в Германия и България пред държавните и арбитражни съдилища;
  • принудително изпълнение в Германия и България;
  • признаване на чуждестранни съдебни решения според Регламент (ЕО) № 44/2001 (Брюксел I);
  • провеждане на процедура за Европейско платежно нареждане;