През последните години България се развива като привлекателно място за чуждестранни инвестиции в сферата на аутсорсинг на дейности и услуги. Ползите от инвестиции в аутсорсинг на услуги в България са очевидни:

 • България е член на Европейския съюз и като такава, гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора. България има стабилна валута, която е вързана към еврото при фиксиран курс;
 • България има стабилни публични финанси и нисък публичен дълг;
 • данъците в България са сред най-ниските в Европейския съюз - включително корпоративен данък и данък върху доходите - 10% плосък данък;
 • при инвестиции в региони с висока безработица може да се предостави освобождаване от корпоративен данък;
 • България има политика за насърчаване на инвестициите, която предлага редица предимства, като например при придобиване на публична собственост, поемането на разходите за обучение на работниците, социални разходи и др.;
 • разходите за труд са сред най-ниските в Европейския съюз;
 • наемите на офис площи, включително комунални услуги (енергия, вода, общински разходи) също са ниски в сравнение с други страни от Европейския съюз;
 • Интернет инфраструктура на страната е един от най-добрите в Европейския съюз и сред първите десет в света;
 • гимназиалните и университетски възпитаници са добре образовани и често владеят добър английски и немски език;

Ние ще ви помогнем във вашите инвестиции в аутсорсинг сектора в България. Нашите услуги включват:

 • общата правна и данъчни консултация, когато навлизате на пазара в областта на аутсорсинг;
 • Помощ при изграждането на кол-центрове и бек-офиси в България;
 • преглед на договори и договорни преговори с бизнес партньори (Интернет и доставчици на телекомуникационни услуги, работодатели и т.н.);
 • преглед на договори, изготвяне и управление на договори за отдаване под наем на офис площи;
 • преглед на договори и изготвяне на трудови договори;
 • обща правна консултация относно трудовото законодателство на България;
 • счетоводство и данъчни консултации;
 • ТРЗ;
 • месечно изготвяне и подаване на декларации по ДДС;
 • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации;
 • представителство пред данъчните власти и др.;

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41