Недвижимо имущество

Въпросите, свързани с правото на недвижимото имущество в Германия, разкриват голяма разнообразност. В немското вещно право намира приложение принципът на разделение и абстрактция, непознат в България.

Придобиването на недвижими имоти често се използва за инвестиция. Немският пазар за недвижими имоти през последните години се активизира изключително много и е подходящ за инвестиции. Освен това са възникнали инвестиционни възможности в проекти за саниране, част от които са допустими в рамките на европейските програми. Пазарът на недвижими имоти в Германия е особено атрактивен за строители, тьй като съществува голям интерес за отдаване под наем и покупка на нови или наскоро реновирани имоти.

В допълнение към финансирането при недвижимите имоти са налице и публичноправни проблеми като процеса при получаване на разрешение за строеж, връзката и използването на публичните ръководни системи както и мерките за защита на паметниците на културата.

Поради тази причина от важно значение е формата на договора при сключване на сделки с недвижими имоти. По-специално относно отговорността при дефекти и недостатъци, съществуващи вещни права върху недвижимите имоти (например ипотеки, сервитути), както и вписването на други обезпечения, е необходим компетентен юридически съвет.

Правна кантора Русков и Колеги Ви предлага компетентно сътрудничество в целия процес по закупуване на имот до самото изпълнение на договора. В областта на правото на недвижими имоти в Германия Кантора Русков и Колеги работи за Вас с помощта на опитни адвокати.

Нашите услуги в сферата на недвижимите имоти в Германия включват:

  • Проверка на имота, получаване на извлечения от Имотния регистър, проверка за вещни тежести, публичноправни изисквания, допустимост в рамките на европейски програми;
  • Провеждане на преговори със страните;
  • Изготвяне и преглед на договорите с търговски посредници, предварителни договори, договори за недвижими имоти, договори за строителство и наем;
  • Съпровождане и представителство при срещи с нотариус;
  • Вписване на ипотеки, сервитути и други вещни тежести;
  • Консултация и представителство в процеса по получаване на разрешение за строеж и в този по промяна на предназначението на земята;

Юридическа консултация и представителство по всички въпроси, свързани с недвижими имоти (например опазване на околната среда, замърсяване на околната среда).

Последни новини