Михаил Крумов

Михаил Крумов е юридически сътрудник с немски и английски език в кантората ни в София.

Mail: assistant1@ruskov-law.eu

Михаил Крумов е адвокатски сътрудник с немски и английски език към адвокатско дружество „Русков и колеги“.

Образование

 • 2015-2020: Немски отдел към 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, София
 • От 2022 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“

Професионално развитие

 • от март 2023: адвокатски сътрудник в  адвокатско дружество „Русков и колеги“

Езици

 • Български – майчин език
 • Немски – ниво С2 от ОЕР
 • Английски – ниво С1 от ОЕР

Михаил Крумов е юридически сътрудник с немски и английски език в кантората ни в София.

Mail: assistant1@ruskov-law.eu

Михаил Крумов е адвокатски сътрудник с немски и английски език към адвокатско дружество „Русков и колеги“.

Образование

 • 2015-2020: Немски отдел към 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, София
 • От 2022 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“

Професионално развитие

 • от март 2023: адвокатски сътрудник в  адвокатско дружество „Русков и колеги“

Езици

 • Български – майчин език
 • Немски – ниво С2 от ОЕР
 • Английски – ниво С1 от ОЕР

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41