Калкулатор

Google Play

Калкулатор за изчисляване на адвокатски хонорари и съдебни такси

Интерес

Извънпроцесуална дейност

Съставяне на писмен договор по чл. 6, ал. 8, пр. 1 от Наредбата
Съставяне на нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути по чл. 6, ал. 8, пр. 2 и сл. от Наредбата
Съставяне на извънсъдебна спогодба по чл. 6, ал. 8 от Наредбата

Възнаграждения по граждански дела

за дела, заведени преди 04.11.2022
за дела, заведени след 04.11.2022
Заповедно производство чл. 7, ал. 7 от Наредбата
Исково производство чл. 7, ал. 2 от Наредбата
     Първа инстанция (*)   Втора инстанция (*)   Трета инстанция (*) (*)

Обезпечително производство чл. 7, ал. 7, пр. 1 от Наредбата
Производство по издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражни и чуждестранни съдебни актове чл. 7, ал. 7, пр. 2 от Наредбата
Изпълнително дело чл. 10, т. 2 от Наредбата

Възнаграждения по административни дела с определен материален интерес (*)

Производство пред административен съд – чл. 8, ал. 1 от Наредбата
     Първа инстанция   Касационна инстанция

Жалбоподател:
     ЮЛ с нестопанска цел или физическо лице, което не е търговец   ЮЛ Търговец или ЕТ

Адвокатски хонорари

    Мултипликатор

Съдебни такси

Обща сума без ДДС

ДДС

20%
Oбменен курс: EUR
   

Информация

За изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съдебно заседание – виж чл. 9, ал. 1

Информация

За изготвяне на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба без явяване в съдебно заседание – виж чл. 9, ал . 1

Информация

За изготвяне на касационна жалба и отговор на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание – виж по чл. 9, ал . 2 и 3.

Информация

Решения по граждански дела с материален интерес до 5000 лв., и търговски дела до 10 000 лв. не подлежат на касационно обжалване поради неправилност.

Информация

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес – виж чл. 9, ал.2 от Наредбата