Икономическо и Търговско право

Един от основните предмети на дейност на Правна кантора Русков и Колеги представляват правни въпроси, свързани с  немското и българското икономическо и търговско право и техните допирни точки. Ние консултираме нашите клиенти при изготвянето на търговски договори относно всякакъв тип търговски сделки като намираме оптимални решения на зададените проблеми според икономическите изисквания на клиента. Към това спадат договори с търговски партньори, търговски представители, дистрибутори, доставчици и т. н., при неоходимост с прилагане на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.

Спомагаме за решаването на спорове между търговци от двете страни, независимо дали по съдебен или извънсъдебен път. Но още преди сключване на съответната сделка ние се стараем да не се стига до такива спорове.

Ние успешно сме консултирали и водили дела по случаи, свързани с правото на нелоялната конкуренция и с марковото право.

Нашите юридически услуги в областта на немското и българското търговско право и търговските договори са:

  • Анализ на търговските партньори - правна и икономическа ситуация, кредитоспособност, рискове;
  • Водене на преговори с търговски партньори;
  • Изготвяне и анализ на договори между търговски партньори, особено с търговски представители, дистрибутори, доставчици, клиенти при закупуване на стоки и услуги и др.;
  • Разрешаване на спорове с търговски партньори - извънсъдебно, при необходимост чрез процесуално представителство в България и Германия;
  • Право на нелоялната конкуренция;
  • Търговски марки;

Последни новини