Правна кантора Русков и  Колеги е специализирана в областта на трудовото право на Германия и правото на свободно установяване. Ние предлагаме на нашите клиенти консултации по трудовоправни и осигурителни въпроси, свързани с дейността на български граждани и фирми в Германия, независимо дали като работници или работодатели. С оглед множеството български граждани, работещи в Германия, необходимостта от съдействие и разяснения по тези въпроси e важна за осъществяването на трудова дейност особено на фона на сложното трудово и осигурително законодателство на Германия и Европейския съюз.

Ние помагаме на нашите клиенти при уреждане на статута на работа и пребиваване в Германия, независимо дали на базата на трудов договор или извършвайки самостоятелна дейност. При решаването на тези въпроси предлагаме и редица допълнителни разяснения на нашите клиентите, свързани с въпросите на данъчното облагане на техните приходи и социалното осигуряване в Германия.

Ние изготвяме и проверяваме трудови договори, представляваме нашите клиенти в рамките на съдебни спорове, свързани с трудовите взаимоотношения, консултираме по въпроси за установяване на работни отношения в Германия. На лица, които искат да упражняват свободна професия в Германия, предлагаме консултиране и представителство пред съответните служби, а също така съдействаме за издаване на съответните разрешителни и за сключване на договори с техни партньори.

Предлаганите от нас услуги в областта на трудовото право в Германия са:

  • Признаване на български дипломи в Германия
  • Консултации по трудовоправни и осигурителни въпроси
  • Изготвяне на трудови договори и други необходими документи, свързани с трудово правната дейност на български граждани и фирми в Германия
  • Изготвяне и подаване на всички документи, свързани със самостоятелната дейност на български граждани в Германия
  • Съдействие при разрешаване на трудово правни спорове извънсъдебно или чрез процесуално представителство пред съдебните органи
  • Консултации относно прилагането на немските и европейските правни норми за социално осигуряване
  • Консултиране и представляване на български работодатели и работници относно провеждането на процедури по уреждане статута им на работа и пребиваване в Германия

 

Във връзка с приетите промени за достъп на български работници в Германия от 01.01.2012 и зачестилите към нас запитвания искаме да Ви уведомим, че:

Достъпът до германския трудов пазар не става изцяло свободен за български граждани, ограничения ще има до края на 2013 г. Но са въведени известни облекчения в изискванията, на които трябва да отговарят българските работници.

Изцяло отпадат ограниченията за граждани с висше образование, които извършват квалифицирана дейност по съответната специалност. Висшистите вече ще могат да работят в Германия свободно по специалността си, без да се нуждаят от разрешително за работа.

Облекчения се въвеждат и за сезонни работници. Те могат да работят вече до 6 месеца в рамките на една календарна година в областта на селското стопанство, градинарството, гастрономията, хотелиерството, преработката на плодове и зеленчуци и в дъскорезници, като за този период също няма да имат нужда от разрешително за работа.

Улеснява се достъпа до немския трудов пазар и за тези лица, които биха искали да започнат или продължат професионалното си обучение в Германия. За всички тях разрешително за работа вече няма да е необходимо и те могат да практикуват дейността си свободно.

Отчасти се либерализира пазара за български граждани с професионална квалификация, придобита с минимум двугодишно обучение. За тях продължава да съществува изискването да си осигурят разрешение за работа, само че вече без да преминават през така наречения пазарен тест, ако условията на трудовия им договор съответстват на местните.

Ограниченията за достъп до немския трудов пазар остават валидни до края на 2013 г. за всички останали граждани , най-вече за тези с ниска квалификация.

Също така в сила остава забраната за български фирми от браншовете строителство, почистване на сгради и вътрешна декорация да извършват услуги в Германия със свои служители.


Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41