Наследствено право

Една от основните дейности, които Правна кантора Русков и  Колеги развива, е в областа на немското и българско наследствено право.

Поради емиграцията на много български граждани към Германия, а в последните години и на немски граждани към България, все по-често се стига до разногласия и правни спорове в областите на наследственото и семейно право. Често тези случаи имат трансграничен елемент и тяхното решаване изисква професионални познания на правните системи на двете страни и на тяхното международно частно право.

Сътрудниците на Правна кантора Русков и  Колеги успяха през последните години да придобият богат опит при намирането, оценяването, осигуряването и събирането на наследства, получени по завещание или закон в Германия и България. При нужда представляваме нашите клиенти в процедурите по получаване и оспорване на актове за наследство или при съдебни спорове за предявяване на искове относно наследството. Ние сме Вашия адвокат по наследствено право в Германия.

 

Нашите юридически услуги в областта на немското и българско наследствено право се състоят основно в:

  • консултации относно наследствени спорове;
  • изготвяне на завещания в Германия и България;
  • подаване на молба и предстaвителство в процедурата за издаване и оспорване на акт за наследници;
  • извънсъдебно предявяване на наследствени искове, водене на преговори с останалите наследници;
  • намиране, оценяване, осигуряване и събиране на получени наследства в Германия и България;
  • процесуално представителство при наследствени спорове;

Последни новини