Наказателно и Данъчно-Наказателно право

Правна кантора Русков и  Колеги  консултира и представлява своите клиенти пред административните и данъчни органи и пред съдилищата по наказателни дела в Германия.

При леки деяния от общ характер и при административни провинения в Германия се налагат най-вече парични глоби. В допълнение могат да се наложат различни допълнителни мерки, като например налагането на забрана за шофиране или отнемане на шофьорска книжка. В случай, че на даден клиент е наложен админстративен акт за глоба, ние го консултираме относно перспективите за успех при оспорване на този акт и го представляваме в случай на нужда пред съда.

Една от нашите основни сфери на дейност се състои в областта на немското икономическо-наказателно и данъчно-наказателно право. Към това спадат например обвинения за измама при получаване на субсидии, инвестиционни измами, укриване на данъци, пране на пари, престъпления срещу конкуренцията и др. Ние съпътстваме наказателното производство от началото на полицейското разследване до процесуалното представителство пред съдилищата по наказателни дела, включително и на ниво апелативен и касационен съд. Ние поддържаме и ефективно прилагаме във всички нива на наказателното производство интересите и целите на нашите клиенти.

Ние се стремим към поемането на данъчни и данъчно-наказателни дела. В тази област ние полагаме специални усилия за изясняването на всички факти. Освен това отдаваме специално внимание и на комуникацията с участващите в производството данъчни власти, полицията, прокуратурата, данъчната полиция и компетентните съдилища.

Нашите услуги в сферата на икономическо-наказателното и данъчно-наказателното право включват:

  • Достъпност по всяко време
  • Kонсултации и процесуално представителство в рамките на наказателни, данъчно-наказателни и административно-наказателни производства
  • Представителство в рамките на полицейското разследване, включително и при предварителен арест
  • Представителство пред съдилищата в Германия, включително и на ниво касационен съд
  • Консултиране и представителство в рамките на наказателно-изпълнителното производство

Последни новини