Дружествено право

Основен предмет на дейност на Правна кантора Русков и  Колеги със седалища в България и Германия  са немското и българско фирмено и дружествено право. н На нашите клиенти предлагаме професионална консултация  относно всички правноорганизационни форми на търговска дейност в Германия и България и ги представляваме при тяхното учредяване, като сме ориентирани изцяло към техните икономическите интереси и изисквания.

Ние спомагаме при решаването на спорове между дружествени партньори от двете страни, независимо дали по съдебен или извънсъдебен път. Но още преди сключване на съответната сделка ние се стараем да не се стига до такива спорове.

Нашите юридически услуги в областта на немското и българско фирмено и дружествено право се състоят основно в:

  • Учредяване и структуриране на капиталови и персонални търговки дружества (СД, ООД, КД, АД и др.), учредяване на клонове и търговски представителства, включително и изготвяне на всички необходими документи на български и немски език
  • Консултации и изготвяне на учредителни протоколи, дружествени догвори, договори за управление, статути и др. документи в съответствие на икономическите интереси на съдружниците
  • Провеждане на всички изисквани от закона регистрации и вписвания - търговски регистър, данъчни и социални служби и др.
  • Придобиване на всички изискани по закон разрешителни и лицензи според осбеностите на съответната икономическа дейност
  • Консултации относно всички права и задължения на ръзличните дружествени органи, както и относно техните задължения помежду им и спрямо трети лица
  • Консултации относно придобиване и реструктуриране на дружества,сливания и разделяне, отделяне и т. н.
  • Представителство в дружествени събрания, изготвяне на всякакъв вид търговски и дружествени документи и договори
  • Разрешаване на спорове със съдружници и дружествени органи - извънсъдебно, при необходимост чрез процесуално представителство в България и Германия

Последни новини