През последните години все повече български фирми и частни лица развиват икономическа дейност в Германия. Това води често до данъчна повинност в Германия, където данъчните закони се водят за най-сложните в Европа. Затова е препоръчително преди всяка икономическа активност в Германия да се консултирате с професионалист.

Сътрудниците на Правна кантора Русков и  Колеги  Ви консултират и представляват във Вашата частна и икономическа дейност в Германия от данъчноправнo естество. Това включва доходи от такива дейности като продажба и доставка на стоки, услуги, инвестиции, дивиденти, наследства, ползване и продажба на недвижимо имущество, селскостопанска дейност, трудови доходи на български граждани в Германия и т.н.

Ние търсим и намираме оптималния за Вас вариант на облагане на придобитите от Вас доходи в България, а не в Германия. Това го постигаме чрез прилагане на европейските директиви и регламенти, както и международни договори, като Спогодбата между България и Германия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото.

При инвестиционни проекти Ви консултираме преди започване на дейността относно данъчно най-оптималните варианти за инвестицията.

Нашите основни услуги в областта на данъчното право са:

  • данъчна регистрация на Вашето предприятие в Германия
  • оптимиране на Вашата дейност от данъчноправна страна с акцентиране върху особеностите на немското, българско и европейското данъчно законодателство
  • Консултации по конкретни данъчноправни въпроси във всички области на данъчното право в Германия. Това включва Kорпоративния данък, Данък Добавена Стойност; облагане на разходите, местни данъци и таски и пр.
  • Консултации във връзка с актове на данъчните служби и изготвяне на жалби срещу такива
  • Съдебно представителство по данъчни дела пред финансовите съдилища на Германия
  • Консултации относно прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Германия
  • Консултации във връзка облагането на дивиденти и ликвидационни дялове
  • Възстановяване на немски Данък Добавена Стойност за български фирми, извършващи услуги и друга търговска дейност в Германия
  • счетоводство и данъчна консултация в Германия и България

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41