Тило Кьолер
Tilo Köhler

Адвокат (Rechtsanwalt) Тило Кьолер е партньор в Адвокатско дружество Русков в България. Той консултира нашите клиенти в областта на немското законодателство за недвижими имоти и стартирането на бизнес в Германия.

E-Mail: koehler@ruskov-law.eu

Също така той консултира по въпроси касаещи немския Закон за несъстоятелността (Insolvenzordnung) и по въпроси свързани с изпълнение на съдебни решения и събиране на вземания в Германия.

В Германия г-н Тило Кьолер е адвокат (Rechtsanwalt) от 1999 г. и е собственик на адвокатска кантора KÖHLER Rechtsanwälte. Той е специалист в данъчните и корпоратовни кансултации, както и в тези по несъстоятелност.

От 2002 г. адв. Тило Кьолер е работил върху множество проекти по преструктуриране и саниране на недвижими имоти.

Адв. Тило Кьолер редовно консултира клиентите ни по данъчни въпроси свързани със сделки с недвижими имоти. Като адвокат има много успешни дела при разрешаването на спорове между банки и кредитополучатели.

Той е лектор и преподава на вещи лица и оценители на поземлени имоти относно правните способи на имотно оценяване.

Г-н Тило Кьолер консултира по въпрси за създаването на нови предприятия и трансфери по отношение на дружественото право и данъчните решения.

Сфери на дейност:

  • Консултации във връзка с немското законодателството по несъстоятелност и събиране на вземания К
  • онсултации за покупки и продажби на търговски и жилищни имоти в Германия
  • Създаване на независими клонове на немски и български фирми в България и Германия
  • Имуществено-правни и данъчни консултации
Tilo Köhler

Адвокат (Rechtsanwalt) Тило Кьолер е партньор в Адвокатско дружество Русков в България. Той консултира нашите клиенти в областта на немското законодателство за недвижими имоти и стартирането на бизнес в Германия.

E-Mail: koehler@ruskov-law.eu

Също така той консултира по въпроси касаещи немския Закон за несъстоятелността (Insolvenzordnung) и по въпроси свързани с изпълнение на съдебни решения и събиране на вземания в Германия.

В Германия г-н Тило Кьолер е адвокат (Rechtsanwalt) от 1999 г. и е собственик на адвокатска кантора KÖHLER Rechtsanwälte. Той е специалист в данъчните и корпоратовни кансултации, както и в тези по несъстоятелност.

От 2002 г. адв. Тило Кьолер е работил върху множество проекти по преструктуриране и саниране на недвижими имоти.

Адв. Тило Кьолер редовно консултира клиентите ни по данъчни въпроси свързани със сделки с недвижими имоти. Като адвокат има много успешни дела при разрешаването на спорове между банки и кредитополучатели.

Той е лектор и преподава на вещи лица и оценители на поземлени имоти относно правните способи на имотно оценяване.

Г-н Тило Кьолер консултира по въпрси за създаването на нови предприятия и трансфери по отношение на дружественото право и данъчните решения.

Сфери на дейност:

  • Консултации във връзка с немското законодателството по несъстоятелност и събиране на вземания К
  • онсултации за покупки и продажби на търговски и жилищни имоти в Германия
  • Създаване на независими клонове на немски и български фирми в България и Германия
  • Имуществено-правни и данъчни консултации

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41