Фотоволтаика

България активно се развива като място за инвестиции в областта на фотоволтаиката. Това се дължи главно на благоприятното местоположение в Югоизточна Европа, на модерното законодателство за Алтернативните Енергийни Източници, на законово определената гаранция за изкупуване на произведената електрическа енергия за период от 20 години и на ниското данъчно облагане.

Служителите на Правна кантора „Русков и  Колеги” имат богат опит в изготвянето на фотоволтаични проекти в България.

Ние можем да предложим на нашите клиенти комплексна услуга по изготвянето и реализирането на соларни инсталации в България. Тя обхваща соновно:

 • Правен анализ на фотоволтаични проекти
 • Общо консултиране във връзка с инвестиции в областта на фотоволтаиката в България
 • Определяне на законовите разпоредби относно строежа на фотоволтаични съоръжения в България
 • Покупка и аренда на парцел, изработване на договорите за покупка, респективно за аренда
 • Провеждане на процедурата по промяна на предназначението на селскостопански земи
 • Провеждане на всички необходими разрешителни процедури – околна среда, здраве, пожаробезопасност и други
 • Консултиране при планирането и реализирането на включването към електрическата мрежа
 • Кандидатстване за европейско субсидиране (подпомагане със средства от европейските фондове)
 • Провеждане на процедурата по издаване на разрешително за строеж
 • Договорни преговори с електроснабдителните дружества
 • Договорни преговори с публичните електроснабдители
 • Изработване на всички необходими договори

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41