За периода 2007–2013 година от европейските структурни и кохезионни фондове за България са предвидени европейски средства в размер на 6,8 милиарда евро.
С тях трябва да бъдат подпомагани проекти от области като транспорт и инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, развитие на регионите и прочие.

В областта на земеделието и риболова също ще бъдат предоставени средства. Финансирани ще бъдат, както големи инфраструктурни проекти, така и малки и средни проекти в сферата на индустрията, услугите, туризма, развитие и науката, които ще допринесат за развитието на местната икономика, за създаването на работни места и за развитието на регионите.
Правна кантора Русков и  Колеги Ви консултира какви проекти от различните области могат да бъдат финансирани с европейски средства и кои рамкови условия трябва да бъдат изпълнени като предпоставка за финансирането.

Статии:

2015.04.29 - Новата оперативна програма "Конкурентоспособност"
2015.03.04 - Данъчни облекчения като мерки за насърчаване на инвестициите


Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41