Боряна Янкулова

Г-жа Боряна Янкулова е счетоводител с немски и английски език.

E-Mail: assistant1@germania.bg

Г-жа Боряна Янкулова е счетоводител с немски и английски език в „Германиа” ООД, счетоводната кантора към Правна кантора „Русков и Колеги” в София.

Средно и висше образование

 • 2015г.  – 2019г. ЕГ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали, с профил английски / немски език
 • Сертификат ниво С1 -  английски език Cambridge Advanced English
 • 2019г.  – 2023г. Бакалавър „Счетоводство“, Университет за национално и световно стопанство гр.София

В момента се обучава за Магистър по специалността „Одитинг“ в Университета за национално и световно стопанство гр. София.

Професионално развитие

Г-жа Боряна Янкулова е специалист в следните области:

 • изготвяне на месечни декларации по ЗДДС - ВОП, ВОД, VIES
 • регистрация / дерегистрация по ДДС
 • подготвяне на документи във връзка с проверки от НАП
 • изготвяне на годишни финансови отчети
 • оказване на съдействие по счетоводни въпроси на клиентите на счетоводна къща „Германиа“ ООД

Работни езици

 • български език
 • немски език
 • английски език

Г-жа Боряна Янкулова е счетоводител с немски и английски език.

E-Mail: assistant1@germania.bg

Г-жа Боряна Янкулова е счетоводител с немски и английски език в „Германиа” ООД, счетоводната кантора към Правна кантора „Русков и Колеги” в София.

Средно и висше образование

 • 2015г.  – 2019г. ЕГ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали, с профил английски / немски език
 • Сертификат ниво С1 -  английски език Cambridge Advanced English
 • 2019г.  – 2023г. Бакалавър „Счетоводство“, Университет за национално и световно стопанство гр.София

В момента се обучава за Магистър по специалността „Одитинг“ в Университета за национално и световно стопанство гр. София.

Професионално развитие

Г-жа Боряна Янкулова е специалист в следните области:

 • изготвяне на месечни декларации по ЗДДС - ВОП, ВОД, VIES
 • регистрация / дерегистрация по ДДС
 • подготвяне на документи във връзка с проверки от НАП
 • изготвяне на годишни финансови отчети
 • оказване на съдействие по счетоводни въпроси на клиентите на счетоводна къща „Германиа“ ООД

Работни езици

 • български език
 • немски език
 • английски език

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41