Новини
Таня Дянкова

Таня Дянкова е адвокат с немски и английски език в Правна кантора Русков и Колеги. Нейните сфери на дейност са дружествено и наследствено право, както и изпълнителни процеси.

Email: t.dyankova@ruskov-law.eu

0 статии