Новини
Снежана Йотова

Г-жа Снежана Йотова е главен счетоводител с над четиридесет години професионален опит. Тя консултира и обслужва нашите клиенти на немски език.

E-Mail: assistant6@germania.bg

10 статии