Михаела Стамова
Michaela Stamova

Михаела Стамова е адвокат в Правна кантора Русков и Колеги. Нейната сфера на дейност са застрахователно право и право на недвижимо имущество.

Email: m.stamova@ruskov-law.eu

Адвокат Михаела Стамова има над седем години опит в сферата на гражданското право и практикува в следните области:

Застрахователно право

 • Консултации и становища във връзка с възникнали застрахователни събития;
 • Изготвяне на претенции, молби и жалби до застрахователни дружества и съдебни органи;
 • Представителство пред застрахователни дружества във връзка с възникнали застрахователни събития;
 • Процесуално представителство по застрахователни дела;

Сделки с недвижима собственост

 • Представителство при преговори за покупко-продажба на недвижими имоти;
 • Изготвяне, проверка и ревизиране на договори;
 • Консултации и представителство по въпроси, засягащи правен режим на етажна собственост;

Търговски сделки и облигационно право

 • Правни консултации, изготвяне и ревизиране на договори, посредничество при преговори;

Защита на потребителя

 • Консултации във връзка с потребителско кредитиране
 • Преглед и ревизиране на договори, сключени при ОУ
 • Представителство пред банки, финансови и съдебни институции
 • Консултации и представителство във връзка с прехвърляне на вземания

Процесуално представителство в съдебни и изпълнителни производства

 • Правна защита и процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела на всички съдебни инстанции;
 • Представителство и консултация във връзка с изпълнително производство; и производство по обезпечение на иск
 • Представителство във връзка с участие в публична продан; осребряване на имущество;
 • Защита в изпълнителния процес по исков ред;

Биография

 • 2001 г. - 2006 г. - ЕГ "Христо Ботев", гр. Кърджали, с профил „немски език“;
 • 2006 г. - 2011 г. - СУ „Свети Климент Охридски“, магистър по право;
 • 2009 г. - 2012 г. - юридически сътрудник в кантора на частен съдебен изпълнител;
 • 2012 г. – 2014 г. – юрисконсулт в кантора на частен съдебен изпълнител;
 • 2015 г. – издържан изпит за правоспособност за помощник-частен съдебен изпълнител;
 • От ноември 2014 г. – адвокат, член на Софийска адвокатска колегия;
 • От м. януари 2022 г. – адвокат към правна кантора „Русков и колеги“;


Работни езици

 • Български език;
 • Немски език – Deutsches Sprachdiplom DSD, Stuffe II - 2006, Zertifikat C1 - Sprachzentrum Schiller - 2017
 • Английски език – Certificate of Legal English from The International Development Law Organization and - Bulgarian IDLO Alumni Аssociation, 2014г.
Michaela Stamova

Михаела Стамова е адвокат в Правна кантора Русков и Колеги. Нейната сфера на дейност са застрахователно право и право на недвижимо имущество.

Email: m.stamova@ruskov-law.eu

Адвокат Михаела Стамова има над седем години опит в сферата на гражданското право и практикува в следните области:

Застрахователно право

 • Консултации и становища във връзка с възникнали застрахователни събития;
 • Изготвяне на претенции, молби и жалби до застрахователни дружества и съдебни органи;
 • Представителство пред застрахователни дружества във връзка с възникнали застрахователни събития;
 • Процесуално представителство по застрахователни дела;

Сделки с недвижима собственост

 • Представителство при преговори за покупко-продажба на недвижими имоти;
 • Изготвяне, проверка и ревизиране на договори;
 • Консултации и представителство по въпроси, засягащи правен режим на етажна собственост;

Търговски сделки и облигационно право

 • Правни консултации, изготвяне и ревизиране на договори, посредничество при преговори;

Защита на потребителя

 • Консултации във връзка с потребителско кредитиране
 • Преглед и ревизиране на договори, сключени при ОУ
 • Представителство пред банки, финансови и съдебни институции
 • Консултации и представителство във връзка с прехвърляне на вземания

Процесуално представителство в съдебни и изпълнителни производства

 • Правна защита и процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела на всички съдебни инстанции;
 • Представителство и консултация във връзка с изпълнително производство; и производство по обезпечение на иск
 • Представителство във връзка с участие в публична продан; осребряване на имущество;
 • Защита в изпълнителния процес по исков ред;

Биография

 • 2001 г. - 2006 г. - ЕГ "Христо Ботев", гр. Кърджали, с профил „немски език“;
 • 2006 г. - 2011 г. - СУ „Свети Климент Охридски“, магистър по право;
 • 2009 г. - 2012 г. - юридически сътрудник в кантора на частен съдебен изпълнител;
 • 2012 г. – 2014 г. – юрисконсулт в кантора на частен съдебен изпълнител;
 • 2015 г. – издържан изпит за правоспособност за помощник-частен съдебен изпълнител;
 • От ноември 2014 г. – адвокат, член на Софийска адвокатска колегия;
 • От м. януари 2022 г. – адвокат към правна кантора „Русков и колеги“;


Работни езици

 • Български език;
 • Немски език – Deutsches Sprachdiplom DSD, Stuffe II - 2006, Zertifikat C1 - Sprachzentrum Schiller - 2017
 • Английски език – Certificate of Legal English from The International Development Law Organization and - Bulgarian IDLO Alumni Аssociation, 2014г.

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41