Донка Желева
Zhenya Dimitrova

Г-жа Желева е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово право и защита на лични данни.

E-Mail: d.zheleva@ruskov-law.eu

Адвокат Донка Желева е партньор в Правна кантора Русков и Колеги и специализира в следните правни области:

Трудово право

 • Консултации и съдействие относно сключване, изменение, прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне и ревизия на договори и други документи в областта на трудовото право
 • Процесуално представителство по трудовоправни дела пред съд и компетентните административни органи

Дружествено и договорно право

 • Консултации и ревизия на договори, съдействие при преговори и посредничество при сключване на договори
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи за регистрация на търговски дружества
 • Процесуално представителство във връзка с неизпълнение договорни задължения

Професионален опит

 • 2007 г. - 2012 г. – Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ гр. Бургас
 • 2012 г. - 2017 г. - СУ „Свети Климент Охридски“, магистър по право
 • 2013 г. – летен стаж в Държавната агенция за българите в чужбина
 • 2013 г. – 2017 г. – адвокатски сътрудник в адвокатско дружество в гр. София
 • От м. декември 2017 г. – юрист и в последствие адвокат към правна кантора „Русков и колеги“

Езици

 • Български език – майчин език;
 • Английски език – Cambridge Advanced English certificate
 • Немски език – Deutsches Sprachdiplom

Zurück

Zhenya Dimitrova

Г-жа Желева е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово право и защита на лични данни.

E-Mail: d.zheleva@ruskov-law.eu

Адвокат Донка Желева е партньор в Правна кантора Русков и Колеги и специализира в следните правни области:

Трудово право

 • Консултации и съдействие относно сключване, изменение, прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне и ревизия на договори и други документи в областта на трудовото право
 • Процесуално представителство по трудовоправни дела пред съд и компетентните административни органи

Дружествено и договорно право

 • Консултации и ревизия на договори, съдействие при преговори и посредничество при сключване на договори
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи за регистрация на търговски дружества
 • Процесуално представителство във връзка с неизпълнение договорни задължения

Професионален опит

 • 2007 г. - 2012 г. – Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ гр. Бургас
 • 2012 г. - 2017 г. - СУ „Свети Климент Охридски“, магистър по право
 • 2013 г. – летен стаж в Държавната агенция за българите в чужбина
 • 2013 г. – 2017 г. – адвокатски сътрудник в адвокатско дружество в гр. София
 • От м. декември 2017 г. – юрист и в последствие адвокат към правна кантора „Русков и колеги“

Езици

 • Български език – майчин език;
 • Английски език – Cambridge Advanced English certificate
 • Немски език – Deutsches Sprachdiplom

Zurück

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41