Донка Желева
Zhenya Dimitrova

Г-жа Желева е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово право и защита на лични данни.

E-Mail: d.zheleva@ruskov-law.eu

Адвокат Донка Желева е партньор в Правна кантора Русков и Колеги и специализира в следните правни области:

Трудово право

 • Консултации и съдействие относно сключване, изменение, прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне и ревизия на договори и други документи в областта на трудовото право
 • Процесуално представителство по трудовоправни дела пред съд и компетентните административни органи

Дружествено и договорно право

 • Консултации и ревизия на договори, съдействие при преговори и посредничество при сключване на договори
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи за регистрация на търговски дружества
 • Процесуално представителство във връзка с неизпълнение договорни задължения

Образование

Професионален опит

Допълнителни дейности и обучения

Езици

 • Български език
 • Немски език
 • Английски език

Zurück

Zhenya Dimitrova

Г-жа Желева е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово право и защита на лични данни.

E-Mail: d.zheleva@ruskov-law.eu

Адвокат Донка Желева е партньор в Правна кантора Русков и Колеги и специализира в следните правни области:

Трудово право

 • Консултации и съдействие относно сключване, изменение, прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне и ревизия на договори и други документи в областта на трудовото право
 • Процесуално представителство по трудовоправни дела пред съд и компетентните административни органи

Дружествено и договорно право

 • Консултации и ревизия на договори, съдействие при преговори и посредничество при сключване на договори
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи за регистрация на търговски дружества
 • Процесуално представителство във връзка с неизпълнение договорни задължения

Образование

Професионален опит

Допълнителни дейности и обучения

Езици

 • Български език
 • Немски език
 • Английски език

Zurück

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41