Таня Дянкова

Таня Дянкова е адвокат с немски и английски език в Правна кантора Русков и Колеги. Нейните сфери на дейност са дружествено и наследствено право, както и изпълнителни процеси.

Email: t.dyankova@ruskov-law.eu

Адвокат Таня Дянкова специализира в следните правни области:

Наследствено право

 • Консултиране и съпровождане при наследствени случаи в Република България и такива с международен елемент
 • Процесуално представителство при наследствени дела

Дружествено право

 • Консултации и представителство при регистрация на нови дружества и промени при съществуващи
 • Изготвяне на договори, касаещи правните взаимоотношения между съдружници.

Принудително изпълнение в България

 • Проучване на имущество, консултация и представителство при изпълнение на чуждестранни решения в Република България

Образование

 

 • 2008-2012 - завършване на средно образование в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ с английски  и немски език
 • 2012-2017 - завършване на висше образование по специалност „Право“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • 2019 - 2023 - адвокат в адвокатска кантора в София
 • от август 2023 - адвокат към Правна кантора „Русков и колеги“

Допълнителни дейности и обучения

 • 2013 – придобиване на сертификат CAE към Кеймбридж
 • 2019 – придобиване на удостоверение за правоспособност към Министерство на правосъдието
 • 2020 - придобиване на сертификат B2 към Гьоте-институт България
 • 2021 - придобиване на сертификат за юридически английски към Българска ИДЛО алумни асоциация

Работни езици:

 • Български език-майчин език
 • Немски език-ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка
 • Английски език-ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка

Zurück

Таня Дянкова е адвокат с немски и английски език в Правна кантора Русков и Колеги. Нейните сфери на дейност са дружествено и наследствено право, както и изпълнителни процеси.

Email: t.dyankova@ruskov-law.eu

Адвокат Таня Дянкова специализира в следните правни области:

Наследствено право

 • Консултиране и съпровождане при наследствени случаи в Република България и такива с международен елемент
 • Процесуално представителство при наследствени дела

Дружествено право

 • Консултации и представителство при регистрация на нови дружества и промени при съществуващи
 • Изготвяне на договори, касаещи правните взаимоотношения между съдружници.

Принудително изпълнение в България

 • Проучване на имущество, консултация и представителство при изпълнение на чуждестранни решения в Република България

Образование

 

 • 2008-2012 - завършване на средно образование в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ с английски  и немски език
 • 2012-2017 - завършване на висше образование по специалност „Право“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • 2019 - 2023 - адвокат в адвокатска кантора в София
 • от август 2023 - адвокат към Правна кантора „Русков и колеги“

Допълнителни дейности и обучения

 • 2013 – придобиване на сертификат CAE към Кеймбридж
 • 2019 – придобиване на удостоверение за правоспособност към Министерство на правосъдието
 • 2020 - придобиване на сертификат B2 към Гьоте-институт България
 • 2021 - придобиване на сертификат за юридически английски към Българска ИДЛО алумни асоциация

Работни езици:

 • Български език-майчин език
 • Немски език-ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка
 • Английски език-ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка

Zurück

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41