Петър Куленски
Petar Kulenski

Адвокат Петър Куленски обслужва клиентите на кантората в сферата на дружественото, застрахователно и договорно право и чрез съдебно представителство.

Email: p.kulenski@ruskov-law.eu

Адвокат Петър Куленски бе избран на 02.10.2022 за народен представител в българския Парламент. За времето на неговия публичен мандат той няма да извършва дейности за Правна кантора Русков и Колеги.

С опит повече от 7 години в областта на процесуалното представителство пред съдебни и арбитражни органи на всички инстанции, в това число защита на правата и интересите на клиентите в казуси с международен елемент. Притежава задълбочени познания в областта на търговските сделки, сделките с недвижими имоти, застрахователното и договорното право. Участва в предоставянето на пълно правно обслужване на клиенти от различни сектори, в това число енергийни компании, дружества от IT сектора, строителния и транспортния бизнес.

Търговски сделки и договорно право:

 • Учредяване и преструктуриране на търговски дружества;
 • Изготвяне и ревизиране на договори, посредничество при преговорите и сключването на договори;
 • Процесуално представителство по дела във връзка с неизпълнението на договорни задължения;

 

Застрахователно право:

 • Предоставяне на консултации във връзка с възникнали застрахователни събития;
 • Изготвяне на претенции, молби и жалби до застрахователни дружества и съдебни органи;

 

Вещно право:

 • Посредничество при сделки с недвижими имоти;
 • Изготвяне и ревизиране на предварителни договори, нотариални актове, учредяване и заличаване на ипотеки;

 

Енергийно право:

 • Посредничество при изграждането и покупко-продажбата на електрически централи за производство на енергия от ВЕИ;
 • Обжалване на административни актове на КЕВР, както и на Решения по оценка на въздействието върху околната среда (Решения по ОВОС)
 • Процесуално представителство по искове срещу ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про;

 

Биография:

 • 2000 г. - 2005 г. - ЕГ „Бертолт Брехт“ в гр. Пазарджик с профил „немски език“
 • 2005 г. -2010 г. - СУ „Свети Климент Охридски“, магистър по право
 • 2012 г. -2014 г. - Университет за национално и световно стопанство, магистър „публични финанси“
 • 2009 г. – 2010 г. – юридически сътрудник в „Колект Консулт“ ООД
 • 2010 г. – юридически сътрудник към лятна стажантска програма в „БТК“ АД (Виваком)
 • 2010 г. – 2013 г. - юрисконсулт към ЗАД „Алианц България“ АД
 • От 2013 г. – адвокат към Софийска адвокатска колегия
 • 2014 г. – 2017 г. - адвокат към Адвокатско дружество „МкГрегър и партньори“
 • От м. юни 2017 г. – адвокат към правна кантора „Русков и колеги“

 

Eзици:

 • Български език – майчин език;
 • Английски език – First Certificate of Cambridge, Grade A
 • Немски език – Deutsches Sprachdiplom KMK, Stuffe II
 • Юридически английски – Certificate “St. Cyril and Metodiy” foundation
Petar Kulenski

Адвокат Петър Куленски обслужва клиентите на кантората в сферата на дружественото, застрахователно и договорно право и чрез съдебно представителство.

Email: p.kulenski@ruskov-law.eu

Адвокат Петър Куленски бе избран на 02.10.2022 за народен представител в българския Парламент. За времето на неговия публичен мандат той няма да извършва дейности за Правна кантора Русков и Колеги.

С опит повече от 7 години в областта на процесуалното представителство пред съдебни и арбитражни органи на всички инстанции, в това число защита на правата и интересите на клиентите в казуси с международен елемент. Притежава задълбочени познания в областта на търговските сделки, сделките с недвижими имоти, застрахователното и договорното право. Участва в предоставянето на пълно правно обслужване на клиенти от различни сектори, в това число енергийни компании, дружества от IT сектора, строителния и транспортния бизнес.

Търговски сделки и договорно право:

 • Учредяване и преструктуриране на търговски дружества;
 • Изготвяне и ревизиране на договори, посредничество при преговорите и сключването на договори;
 • Процесуално представителство по дела във връзка с неизпълнението на договорни задължения;

 

Застрахователно право:

 • Предоставяне на консултации във връзка с възникнали застрахователни събития;
 • Изготвяне на претенции, молби и жалби до застрахователни дружества и съдебни органи;

 

Вещно право:

 • Посредничество при сделки с недвижими имоти;
 • Изготвяне и ревизиране на предварителни договори, нотариални актове, учредяване и заличаване на ипотеки;

 

Енергийно право:

 • Посредничество при изграждането и покупко-продажбата на електрически централи за производство на енергия от ВЕИ;
 • Обжалване на административни актове на КЕВР, както и на Решения по оценка на въздействието върху околната среда (Решения по ОВОС)
 • Процесуално представителство по искове срещу ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про;

 

Биография:

 • 2000 г. - 2005 г. - ЕГ „Бертолт Брехт“ в гр. Пазарджик с профил „немски език“
 • 2005 г. -2010 г. - СУ „Свети Климент Охридски“, магистър по право
 • 2012 г. -2014 г. - Университет за национално и световно стопанство, магистър „публични финанси“
 • 2009 г. – 2010 г. – юридически сътрудник в „Колект Консулт“ ООД
 • 2010 г. – юридически сътрудник към лятна стажантска програма в „БТК“ АД (Виваком)
 • 2010 г. – 2013 г. - юрисконсулт към ЗАД „Алианц България“ АД
 • От 2013 г. – адвокат към Софийска адвокатска колегия
 • 2014 г. – 2017 г. - адвокат към Адвокатско дружество „МкГрегър и партньори“
 • От м. юни 2017 г. – адвокат към правна кантора „Русков и колеги“

 

Eзици:

 • Български език – майчин език;
 • Английски език – First Certificate of Cambridge, Grade A
 • Немски език – Deutsches Sprachdiplom KMK, Stuffe II
 • Юридически английски – Certificate “St. Cyril and Metodiy” foundation

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41